Lenteontmoeting op zondag 23 april in De Pinte

Optreden door Bert Ostyn met Tralalie… uw muzikale animatie!

Bert Ostyn treedt op onder de naam “tralalie “ en sinds geruime tijd animeert hij Vlaanderen met een 3-tal instrumente : hij speelt piano, viool en accordeon én hij zingt !!

In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt hij een verhaal over het leven en de liefde, over het kleine verdriet en de grote lach. Hij probeert de vrolijkheid en de eenvoud van het leven uit te drukken met een kwinkslag, met visuele humor en prachtige liedjes. Een muzikale voorstelling met schalkse toets!!!

Programma

We starten om 10u00 met:

Verwelkoming door de voorzitter

Optreden Bert Ostyn

Receptie

Lunch
Kalkoenfilet met archiducsaus, warme groentjes en kroketjes.
Keuze uit water, witte of rode wijn
Koffie of thee met gebakje

Na de lunch kan je op eigen initiatief een wandeling maken in het parkbos van de Pinte. Een plannetje is ter plaatse in Begonia te bekomen.

Deelnameprijs:

40 euro /per persoon

 Plaats van het gebeuren

Domein Begonia, Pintestraat 29,  9840 De Pinte

Inschrijven kan HIER

OpgeletInschrijven en betalen vóór 16 april op rekening BE98 0017 4695 0293 van de Gezinsbond GOSA OVL met mededeling Lenteontmoeting, alle namen + voornaam en afdeling van de ingeschreven personen.

Annulering wegens ziekte of ongeval is slechts mogelijk t.e.m. zondag 16 april, nadien is er geen terugbetaling of tussenkomst meer mogelijk, zelf een vervanger aanbrengen is geen probleem.

Meer info:

Hendrik Raes 09 372 60 46

Details activiteit
Details activiteit